KONTAKTIRAJTE NAS

Znakovi u prometu

#1. Što se mora učiniti pri nailasku na ovaj prometni znak?

Više rješenja je točno

#2. Kojim je motornim vozilima nakon ovoga prometnog znaka zabranjen promet?

Više rješenja je točno

#3. Koje se oznake na kolniku obilježavaju žutom bojom?

Više rješenja je točno

#4. Kako ćete postupiti kad naiđete na ovaj prometni znak?

Više rješenja je točno

#5. Kada je vozač dužan osobito upotrijebiti zvučni znak upozorenja?

Više rješenja je točno

#6. Na što vozaču ukazuju prometni znakovi kao na slici?

Više rješenja je točno

#7. Kako ćete postupiti nakon ovoga prometnog znaka?

Više rješenja je točno

#8. O čemu vozača obavješćuje prometni znak na slici?

Više rješenja je točno

#9. O čemu vozača obavješćuje prometni znak na slici?

Više rješenja je točno

#10. Na što upozoravaju natpisi na kolniku u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#11. Čemu služi razdjelna crta na kolniku u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#12. Na što ukazuje ovaj prometni znak s dopunskom pločom?

Više rješenja je točno

#13. Čemu služi dvostruka isprekidana razdjelna crta u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#14. Kako ćete postupiti pri nailasku na ovaj prometni znak?

Više rješenja je točno

#15. Kako ćete postupiti nakon ovoga prometnog znaka?

Više rješenja je točno

#16. Kako smijete postupiti u situaciji kao na slici ako namjeravate skrenuti udesno?

Više rješenja je točno

#17. Kako treba postupiti vozač nakon nailaska na situaciju kao na slici?

Više rješenja je točno

#18. Na koju obavijest ukazuje ovaj prometni znak?

Više rješenja je točno

#19. Koji prometni znak označuje obvezan smjer vožnje?

Više rješenja je točno

#20. Kako se u prometu na cesti čitaju prometni znakovi?

Više rješenja je točno

#21. Koja je svrha dopunskih ploča?

Više rješenja je točno

#22. Koji se prometni znak odnosi na prednost prolaska prema vozilima iz suprotnog smjera?

Više rješenja je točno

#23. Na koju obavijest ukazuje ovaj prometni znak s dopunskom pločom?

Više rješenja je točno

#24. Kako ćete postupiti približavajući se vozilom policijskom službeniku u situaciji kao na slici ako znak daje u vašem smjeru?

Više rješenja je točno

#25. Kojim se od prometnih znakova označuje mjesto na kojemu se nalazi obilježeni pješački prijelaz?

Više rješenja je točno

#26. O čemu vozača obavješćuje prometni znak na slici?

Više rješenja je točno

#27. Što najavljuje svjetlosni znak na slici?

Više rješenja je točno

#28. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#29. Na koju opasnost upozorava prometni znak kao na slici?

Više rješenja je točno

#30. Kako policijski službenici mogu davati znakove sudionicima u prometu?

Više rješenja je točno

#31. Što znači više uzastopnih zvižduka zviždaljkom koje daje policijski službenik?

Više rješenja je točno

#32. O čemu vozača obavješćuje prometni znak na slici?

Više rješenja je točno

#33. Kako se najavljuje približavanje vlaka svjetlosnim znakom na slici?

Više rješenja je točno

#34. Kako će te postupiti približavajući se vozilom policijskom službeniku u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#35. Na što ukazuje ovaj prometni znak s dopunskom pločom?

Više rješenja je točno

#36. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#37. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#38. Što trebate izbjegavati kad naiđete na ovaj prometni znak?

Više rješenja je točno

#39. Kako ćete postupiti pri nailasku na ovaj prometni znak?

Više rješenja je točno

#40. Koji prometni znak daje prednost prolaska vozilima iz suprotnog smjera?

Više rješenja je točno

#41. Što se na cesti označuje pločom kao na slici?

Više rješenja je točno

#42. Kako ćete postupiti pri nailasku na ovaj prometni znak kao na slici?

Više rješenja je točno

#43. Na što ukazuje ovaj prometni znak obavijesti?

Više rješenja je točno

#44. Kako ćete postupiti približavajući se vozilom policijskom službeniku u situaciji kao na slici ako znak daje u vašem smjeru?

Više rješenja je točno

#45. Što znači položaj tijela i znak koji daje policijski službenik na slici?

Više rješenja je točno

#46. Na koju opasnost upozorava postavljeni prometni znak u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#47. Što označuje prometna površina desno od žute isprekidane crte?

Više rješenja je točno

#48. Kako ćete postupiti pri nailasku na prometni znak kao na slici?

Više rješenja je točno

#49. Na koju opasnost upozorava prometni znak s dopunskom pločom u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#50. Koji od prometnih znakova najavljuje približavanje raskrižju na kojemu se prometom upravlja prometnim svjetlima - semaforima?

Više rješenja je točno

#51. Na što ukazuje ovaj prometni znak s dopunskom pločom?

Više rješenja je točno

#52. Što za vozača znači istovremeno upaljeno crveno i žuto svjetlo na semaforu?

Više rješenja je točno

#53. Čemu služe oznake na kolniku?

Više rješenja je točno

#54. Što znači jedan zvižduk zviždaljkom koji daje policijski službenik?

Više rješenja je točno

#55. Koja motorna vozila smijete pretjecati nakon ovoga prometnog znaka?

Više rješenja je točno

#56. Što označuje rubna crta na kolniku u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#57. Kako se na semaforu može pojaviti žuto svjetlo?

Više rješenja je točno

#58. Kada vozač smije proći raskrižjem ako je na semaforu upaljeno samostalno žuto svjetlo?

Više rješenja je točno

#59. Koji prometni znak označuje zabranu prometa za sva motorna vozila?

Više rješenja je točno

#60. Čime je određeno značenje prometnog znaka?

Više rješenja je točno

#61. Što znači položaj tijela i znak koji daje policijski službenik na slici?

Više rješenja je točno

#62. kako ćete kao vozač vozila postupiti u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#63. Koja vozila smiju proći kroz raskrižje na kojemu prometom upravlja policijski službenik u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#64. Što znači položaj tijela i znak koji daje policijski službenik u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#65. Kojem svjetlu na semaforu odgovara položaj tijela i znak koji daje policijski službenik na slici?

Više rješenja je točno

#66. Koji prometni znak označuje mjesto na kojem cesta prelazi preko željezničke pruge u razini bez branika ili polubranika?

Više rješenja je točno

#67. Koji od prometnih znakova zabranjuje promet u oba smjera?

Više rješenja je točno

#68. Što je označeno žuto-crnim plohama u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#69. Što znači položaj tijela i znak koji daje policijski službenik na slici?

Više rješenja je točno

#70. Koji od prometnih znakova na slici pripadaju znakovima opasnosti?

Više rješenja je točno

#71. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici prije nailaska vlaka?

Više rješenja je točno

#72. Gdje se na cesti postavljaju prometni znakovi izričitih naredaba?

Više rješenja je točno

#73. Kako ćete postupiti kad naiđete na ovaj prometni znak ako pješaci namjeravaju stupiti na kolnik?

Više rješenja je točno

#74. Je li dopušteno pretjecati vozilo u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#75. Koji oblik, u pravilu, imaju prometni znakovi opasnosti?

Više rješenja je točno

#76. Na koju opasnost ukazuje prometni znak s dopunskom pločom na slici?

Više rješenja je točno

#77. Koji oblik, u pravilu, imaju prometni znakovi izričitih naredaba?

Više rješenja je točno

#78. Što vozaču zabranjuje prometni znak s dopunskom pločom na slici?

Više rješenja je točno

#79. Je li dopušteno vozilom prelaziti preko dvostruke pune razdjelne crte na kolniku u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#80. Kojem svjetlu na semaforu odgovara položaj tijela i znak koji daje policijski službenik kao na slici?

Više rješenja je točno

#81. O čemu vozača obavješćuje prometni znak na slici?

Više rješenja je točno

#82. Smijete li na dijelu kolnika označenom kao na slici zaustaviti vozilo?

Više rješenja je točno

#83. Kada vozač mora uključiti sve pokazivače smjera na vozilu?

Više rješenja je točno

#84. Na koju zabranu ukazuje ovaj prometni znak s dopunskom pločom?

Više rješenja je točno

#85. Koji oblik, u pravilu, imaju prometni znakovi obavijesti?

Više rješenja je točno

#86. Kako vozač daje svjetlosni znak upozorenja ostalim sudionicima u prometu?

Više rješenja je točno

#87. Što označuje kosa crta na kolniku u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#88. O čemu vozača obavješćuje prometni znak na slici?

Više rješenja je točno

#89. Koje se oznake na kolniku obilježavaju žutom bojom?

Više rješenja je točno

#90. Koji od prometnih znakova obavješćuje vozača da prestaje voziti cestom s prednošću prolaska?

Više rješenja je točno

#91. Koje prometne površine u situaciji kao na slici su označene žutom bojom?

Više rješenja je točno

#92. Kako treba vozač u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#93. Što se još razumjeva pod svjetlosnim znakovima upozorenja u prometu?

Više rješenja je točno

#94. Na što morate paziti kad naiđete na ovaj prometni znak?

Više rješenja je točno

#95. Što znači položaj tijela i znak koji daje policijski službenik u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#96. Čemu služi puna uzdužna crta na kolniku?

Više rješenja je točno

#97. Koji od prometnih znakova pripada znakovima izričitih naredaba?

Više rješenja je točno

#98. Koja vozila smiju koristiti cestu obilježenu ovim prometnim znakom?

Više rješenja je točno

#99. Kako ćete postupiti pri nailasku na ovaj prometni znak ako pješaci namjeravaju prijeći kolnik?

Više rješenja je točno

#100. Kako ćete postupiti približavajući se vozilom policijskom službeniku u situaciji kao na slici koji je prsima okrenut prema vama?

Više rješenja je točno

#101. Što označuje puna uzdužna crta na kolniku u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#102. O čemu vozača obavješćuje prometni znak na slici?

Više rješenja je točno

#103. Što označuje ovaj prometni znak s dopunskom pločom?

Više rješenja je točno

#104. Što označuje isprekidana razdjelna crta u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#105. Na što vozača obvezuje žuto treptavo svjetlo na semaforu?

Više rješenja je točno

#106. Čemu služe smjerokazni stupići u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#107. Koji raspored prometnih svjetala na semaforu gledajući odozgo prema dolje?

Više rješenja je točno

#108. Što za vozača znači žuto svjetlo na semaforu upaljeno samostalno?

Više rješenja je točno

#109. Na koju opasnost vas upozorava ovaj prometni znak?

Više rješenja je točno

#110. Koji prometni znak označuje obvezan smjer vožnje?

Više rješenja je točno

#111. Čemu služi dvostruka kombinirana crta na kolniku u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#112. Kojem svjetlu na semaforu odgovara položaj tijela i znak koji daje policijski službenik na slici?

Više rješenja je točno

#113. Na što vozača upozorava prometni znak na slici?

Više rješenja je točno

#114. Kako ćete postupiti nakon ovoga prometnog znaka?

Više rješenja je točno

#115. Kako ćete postupiti pri nailasku na ovaj prometni znak?

Više rješenja je točno

#116. Kako ćete postupiti nakon ovoga prometnog znaka?

Više rješenja je točno

#117. Vozite noću. Razmak između smjerokaznih stupića na kolniku se smanjuje. Što to znači?

Više rješenja je točno

#118. Na što ukazuje ovaj prometni znak obavijesti?

Više rješenja je točno

#119. Na koju opasnost vas upozorava ovaj prometni znak?

Više rješenja je točno

#120. Koji prometni znak označuje da vozite cestom s prednošću prolaska?

Više rješenja je točno

#121. Kako ćete postupiti pri nailasku na ovaj prometni znak kao na slici?

Više rješenja je točno

#122. Kojem svjetlu na semaforu odgovara položaj tijela i znak koji daje policijski službenik kao na slici?

Više rješenja je točno

#123. Kako ćete postupiti približavajući se vozilom policijskom službeniku u situaciji kao na slici ako namjeravate skrenuti ulijevo?

Više rješenja je točno

#124. Kako ćete postupiti približavajući se vozilom policijskom službeniku u situaciji kao na slici ako namjeravate skrenuti udesno?

Više rješenja je točno

#125. Koji prometni znak označuje blizinu mjesta na kojemu se nalazi obilježeni pješački prijelaz?

Više rješenja je točno

#126. Na što sudionike u prometu upozoravaju znakovi opasnosti?

Više rješenja je točno

#127. Čemu služi isprekidana razdjelna crta u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#128. Što znači položaj tijela i znak koji daje policijski službenik u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#129. Što označuje kosa crta na kolniku u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#130. Što morate izbjegavati kad naiđete na ovaj prometni znak?

Više rješenja je točno

#131. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici ako namjeravate skrenuti ulijevo kad dođete do semafora?

Više rješenja je točno

#132. Na što ukazuje ovaj prometni znak s dopunskom pločom?

Više rješenja je točno

#133. Na koju obavijest ukazuje ovaj prometni znak?

Više rješenja je točno

#134. Kako ćete postupiti pri nailasku na prometni znak u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#135. Što označuje strelica na sredini kolnika u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#136. koja motorna vozila smijete pretjecati nakon ovoga prometnog znaka?

Više rješenja je točno

#137. Što se na cesti označuje pločom kao na slici?

Više rješenja je točno

#138. Na koju zabranu ukazuje ovaj prometni znak?

Više rješenja je točno

#139. Koji prometni znak označuje brzinu koja se preporučuje na određenoj dionici ceste?

Više rješenja je točno

#140. Na što vozača upozorava zeleno treptavo svjetlo?

Više rješenja je točno

#141. Koji je raspored prometnih svjetala na semaforu postavljenom iznad prometne trake po vodoravnoj osi slijeva udesno?

Više rješenja je točno

#142. Na što upozoravaju prometni znakovi ucrtani na kolniku u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#143. Na koju opasnost upozorava postavljeni prometni znak u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#144. Kako ćete postupiti pri nailasku na ovaj prometni znak?

Više rješenja je točno

Završi

Rezultat

-