KONTAKTIRAJTE NAS

Znakovi u prometu

#1. Je li dopušteno pretjecati vozilo u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#2. Koje se oznake na kolniku obilježavaju žutom bojom?

Više rješenja je točno

#3. Na koju opasnost vas upozorava ovaj prometni znak?

Više rješenja je točno

#4. Na što ukazuje ovaj prometni znak obavijesti?

Više rješenja je točno

#5. Čemu služi razdjelna crta na kolniku u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#6. Kako ćete postupiti pri nailasku na ovaj prometni znak?

Više rješenja je točno

#7. Kojem svjetlu na semaforu odgovara položaj tijela i znak koji daje policijski službenik kao na slici?

Više rješenja je točno

#8. Koja vozila smiju koristiti cestu obilježenu ovim prometnim znakom?

Više rješenja je točno

#9. Kako se na semaforu može pojaviti žuto svjetlo?

Više rješenja je točno

#10. Na što ukazuje ovaj prometni znak s dopunskom pločom?

Više rješenja je točno

#11. Na što sudionike u prometu upozoravaju znakovi opasnosti?

Više rješenja je točno

#12. Na što morate paziti kad naiđete na ovaj prometni znak?

Više rješenja je točno

#13. O čemu vozača obavješćuje prometni znak na slici?

Više rješenja je točno

#14. Na što upozoravaju natpisi na kolniku u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#15. Na što ukazuje ovaj prometni znak obavijesti?

Više rješenja je točno

#16. Na što vozaču ukazuju prometni znakovi kao na slici?

Više rješenja je točno

#17. Koji od prometnih znakova pripada znakovima izričitih naredaba?

Više rješenja je točno

#18. Vozite noću. Razmak između smjerokaznih stupića na kolniku se smanjuje. Što to znači?

Više rješenja je točno

#19. Čemu služi dvostruka isprekidana razdjelna crta u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#20. Koja je svrha dopunskih ploča?

Više rješenja je točno

#21. Gdje se na cesti postavljaju prometni znakovi izričitih naredaba?

Više rješenja je točno

#22. Je li dopušteno vozilom prelaziti preko dvostruke pune razdjelne crte na kolniku u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#23. Kojem svjetlu na semaforu odgovara položaj tijela i znak koji daje policijski službenik na slici?

Više rješenja je točno

#24. Što vozaču zabranjuje prometni znak s dopunskom pločom na slici?

Više rješenja je točno

#25. O čemu vozača obavješćuje prometni znak na slici?

Više rješenja je točno

#26. Što je označeno žuto-crnim plohama u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#27. Što znači položaj tijela i znak koji daje policijski službenik na slici?

Više rješenja je točno

#28. Kako vozač daje svjetlosni znak upozorenja ostalim sudionicima u prometu?

Više rješenja je točno

#29. Što se na cesti označuje pločom kao na slici?

Više rješenja je točno

#30. Čemu služi dvostruka kombinirana crta na kolniku u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#31. Na koju opasnost upozorava postavljeni prometni znak u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#32. Kako ćete postupiti pri nailasku na ovaj prometni znak?

Više rješenja je točno

#33. Čemu služe smjerokazni stupići u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#34. Što se još razumjeva pod svjetlosnim znakovima upozorenja u prometu?

Više rješenja je točno

#35. Što najavljuje svjetlosni znak na slici?

Više rješenja je točno

#36. Kako ćete postupiti pri nailasku na ovaj prometni znak ako pješaci namjeravaju prijeći kolnik?

Više rješenja je točno

#37. Čemu služi isprekidana razdjelna crta u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#38. Na što ukazuje ovaj prometni znak s dopunskom pločom?

Više rješenja je točno

#39. Koji od prometnih znakova na slici pripadaju znakovima opasnosti?

Više rješenja je točno

#40. O čemu vozača obavješćuje prometni znak na slici?

Više rješenja je točno

#41. Na koju opasnost upozorava prometni znak s dopunskom pločom u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#42. Koja motorna vozila smijete pretjecati nakon ovoga prometnog znaka?

Više rješenja je točno

#43. Koji oblik, u pravilu, imaju prometni znakovi opasnosti?

Više rješenja je točno

#44. Kojem svjetlu na semaforu odgovara položaj tijela i znak koji daje policijski službenik na slici?

Više rješenja je točno

#45. Koji prometni znak daje prednost prolaska vozilima iz suprotnog smjera?

Više rješenja je točno

#46. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#47. Kako ćete postupiti približavajući se vozilom policijskom službeniku u situaciji kao na slici koji je prsima okrenut prema vama?

Više rješenja je točno

#48. Kako ćete postupiti pri nailasku na ovaj prometni znak?

Više rješenja je točno

#49. Na koju opasnost vas upozorava ovaj prometni znak?

Više rješenja je točno

#50. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#51. Kada vozač smije proći raskrižjem ako je na semaforu upaljeno samostalno žuto svjetlo?

Više rješenja je točno

#52. Kako ćete postupiti nakon ovoga prometnog znaka?

Više rješenja je točno

#53. Na koju opasnost ukazuje prometni znak s dopunskom pločom na slici?

Više rješenja je točno

#54. Što znači položaj tijela i znak koji daje policijski službenik u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#55. Koji od prometnih znakova obavješćuje vozača da prestaje voziti cestom s prednošću prolaska?

Više rješenja je točno

#56. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici ako namjeravate skrenuti ulijevo kad dođete do semafora?

Više rješenja je točno

#57. Kako ćete postupiti pri nailasku na ovaj prometni znak kao na slici?

Više rješenja je točno

#58. Na što vozača upozorava prometni znak na slici?

Više rješenja je točno

#59. Kako ćete postupiti nakon ovoga prometnog znaka?

Više rješenja je točno

#60. Što znači jedan zvižduk zviždaljkom koji daje policijski službenik?

Više rješenja je točno

#61. Što znači više uzastopnih zvižduka zviždaljkom koje daje policijski službenik?

Više rješenja je točno

#62. Koji prometni znak označuje da vozite cestom s prednošću prolaska?

Više rješenja je točno

#63. Koji prometni znak označuje obvezan smjer vožnje?

Više rješenja je točno

#64. Koje prometne površine u situaciji kao na slici su označene žutom bojom?

Više rješenja je točno

#65. Čime je određeno značenje prometnog znaka?

Više rješenja je točno

#66. Koja vozila smiju proći kroz raskrižje na kojemu prometom upravlja policijski službenik u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#67. O čemu vozača obavješćuje prometni znak na slici?

Više rješenja je točno

#68. kako ćete kao vozač vozila postupiti u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#69. Što označuje rubna crta na kolniku u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#70. Smijete li na dijelu kolnika označenom kao na slici zaustaviti vozilo?

Više rješenja je točno

#71. Na što upozoravaju prometni znakovi ucrtani na kolniku u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#72. Kako ćete postupiti pri nailasku na prometni znak kao na slici?

Više rješenja je točno

#73. O čemu vozača obavješćuje prometni znak na slici?

Više rješenja je točno

#74. koja motorna vozila smijete pretjecati nakon ovoga prometnog znaka?

Više rješenja je točno

#75. Što se na cesti označuje pločom kao na slici?

Više rješenja je točno

#76. Kako ćete postupiti nakon ovoga prometnog znaka?

Više rješenja je točno

#77. Koji prometni znak označuje mjesto na kojem cesta prelazi preko željezničke pruge u razini bez branika ili polubranika?

Više rješenja je točno

#78. Što za vozača znači žuto svjetlo na semaforu upaljeno samostalno?

Više rješenja je točno

#79. Na što ukazuje ovaj prometni znak s dopunskom pločom?

Više rješenja je točno

#80. Što označuje prometna površina desno od žute isprekidane crte?

Više rješenja je točno

#81. Što označuje ovaj prometni znak s dopunskom pločom?

Više rješenja je točno

#82. Kada vozač mora uključiti sve pokazivače smjera na vozilu?

Više rješenja je točno

#83. Što znači položaj tijela i znak koji daje policijski službenik na slici?

Više rješenja je točno

#84. Kako ćete postupiti približavajući se vozilom policijskom službeniku u situaciji kao na slici ako namjeravate skrenuti udesno?

Više rješenja je točno

#85. Kako treba vozač u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#86. Kako će te postupiti približavajući se vozilom policijskom službeniku u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#87. Koji prometni znak označuje blizinu mjesta na kojemu se nalazi obilježeni pješački prijelaz?

Više rješenja je točno

#88. Koje se oznake na kolniku obilježavaju žutom bojom?

Više rješenja je točno

#89. Koji prometni znak označuje obvezan smjer vožnje?

Više rješenja je točno

#90. Kako ćete postupiti pri nailasku na ovaj prometni znak kao na slici?

Više rješenja je točno

#91. Koji raspored prometnih svjetala na semaforu gledajući odozgo prema dolje?

Više rješenja je točno

#92. Što znači položaj tijela i znak koji daje policijski službenik na slici?

Više rješenja je točno

#93. Koji oblik, u pravilu, imaju prometni znakovi obavijesti?

Više rješenja je točno

#94. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#95. Na koju obavijest ukazuje ovaj prometni znak s dopunskom pločom?

Više rješenja je točno

#96. Na koju opasnost upozorava postavljeni prometni znak u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#97. Koji je raspored prometnih svjetala na semaforu postavljenom iznad prometne trake po vodoravnoj osi slijeva udesno?

Više rješenja je točno

#98. Što morate izbjegavati kad naiđete na ovaj prometni znak?

Više rješenja je točno

#99. Što trebate izbjegavati kad naiđete na ovaj prometni znak?

Više rješenja je točno

#100. Što znači položaj tijela i znak koji daje policijski službenik u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#101. Kojim se od prometnih znakova označuje mjesto na kojemu se nalazi obilježeni pješački prijelaz?

Više rješenja je točno

#102. Kako ćete postupiti približavajući se vozilom policijskom službeniku u situaciji kao na slici ako namjeravate skrenuti ulijevo?

Više rješenja je točno

#103. Kako ćete postupiti nakon ovoga prometnog znaka?

Više rješenja je točno

#104. Kada je vozač dužan osobito upotrijebiti zvučni znak upozorenja?

Više rješenja je točno

#105. Kako smijete postupiti u situaciji kao na slici ako namjeravate skrenuti udesno?

Više rješenja je točno

#106. Koji prometni znak označuje brzinu koja se preporučuje na određenoj dionici ceste?

Više rješenja je točno

#107. Kako ćete postupiti kad naiđete na ovaj prometni znak?

Više rješenja je točno

#108. Kako ćete postupiti kad naiđete na ovaj prometni znak ako pješaci namjeravaju stupiti na kolnik?

Više rješenja je točno

#109. Što označuje puna uzdužna crta na kolniku u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#110. Na koju opasnost upozorava prometni znak kao na slici?

Više rješenja je točno

#111. Što označuje strelica na sredini kolnika u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#112. Na što vozača upozorava zeleno treptavo svjetlo?

Više rješenja je točno

#113. Kojem svjetlu na semaforu odgovara položaj tijela i znak koji daje policijski službenik kao na slici?

Više rješenja je točno

#114. Što znači položaj tijela i znak koji daje policijski službenik u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#115. Čemu služi puna uzdužna crta na kolniku?

Više rješenja je točno

#116. Koji se prometni znak odnosi na prednost prolaska prema vozilima iz suprotnog smjera?

Više rješenja je točno

#117. Kako ćete postupiti približavajući se vozilom policijskom službeniku u situaciji kao na slici ako znak daje u vašem smjeru?

Više rješenja je točno

#118. Na koju zabranu ukazuje ovaj prometni znak s dopunskom pločom?

Više rješenja je točno

#119. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici prije nailaska vlaka?

Više rješenja je točno

#120. Na što vozača obvezuje žuto treptavo svjetlo na semaforu?

Više rješenja je točno

#121. Na koju obavijest ukazuje ovaj prometni znak?

Više rješenja je točno

#122. Koji oblik, u pravilu, imaju prometni znakovi izričitih naredaba?

Više rješenja je točno

#123. Kako se u prometu na cesti čitaju prometni znakovi?

Više rješenja je točno

#124. Što označuje kosa crta na kolniku u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#125. Čemu služe oznake na kolniku?

Više rješenja je točno

#126. Na koju obavijest ukazuje ovaj prometni znak?

Više rješenja je točno

#127. Što za vozača znači istovremeno upaljeno crveno i žuto svjetlo na semaforu?

Više rješenja je točno

#128. Kako treba postupiti vozač nakon nailaska na situaciju kao na slici?

Više rješenja je točno

#129. Što označuje kosa crta na kolniku u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#130. Koji od prometnih znakova zabranjuje promet u oba smjera?

Više rješenja je točno

#131. Na koju zabranu ukazuje ovaj prometni znak?

Više rješenja je točno

#132. Kako policijski službenici mogu davati znakove sudionicima u prometu?

Više rješenja je točno

#133. Na što ukazuje ovaj prometni znak s dopunskom pločom?

Više rješenja je točno

#134. Kojim je motornim vozilima nakon ovoga prometnog znaka zabranjen promet?

Više rješenja je točno

#135. Što označuje isprekidana razdjelna crta u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#136. Koji od prometnih znakova najavljuje približavanje raskrižju na kojemu se prometom upravlja prometnim svjetlima - semaforima?

Više rješenja je točno

#137. O čemu vozača obavješćuje prometni znak na slici?

Više rješenja je točno

#138. Kako ćete postupiti pri nailasku na prometni znak u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#139. Kako se najavljuje približavanje vlaka svjetlosnim znakom na slici?

Više rješenja je točno

#140. Što se mora učiniti pri nailasku na ovaj prometni znak?

Više rješenja je točno

#141. Kako ćete postupiti pri nailasku na ovaj prometni znak?

Više rješenja je točno

#142. Kako ćete postupiti približavajući se vozilom policijskom službeniku u situaciji kao na slici ako znak daje u vašem smjeru?

Više rješenja je točno

#143. O čemu vozača obavješćuje prometni znak na slici?

Više rješenja je točno

#144. Koji prometni znak označuje zabranu prometa za sva motorna vozila?

Više rješenja je točno

Završi

Results

-