KONTAKTIRAJTE NAS

Cjenik

Kategorija A1

Broj sati ( 30+20 ) | Cijena: 960,00 EUR

Kandidat posjeduje ( B, B+E, C1, C, C+E, D1, D+E, D, F, G, H )   |  Broj sati ( 0+15 ) | Cijena: 273,00 EUR

Kandidat posjeduje ( AM )   |  Broj sati ( 0+10 ) | Cijena: 390,00 EUR

Kategorija A2

Broj sati ( 30+20 ) | Cijena: 960,00 EUR

Kandidat posjeduje ( B, B+E, C1, C, C+E, D1, D+E, D, F, G, H )   |  Broj sati ( 0+15 ) | Cijena: 585,00 EUR

Kandidat posjeduje ( A1 )   |  Broj sati ( 0+7 ) | Cijena: 273,00 EUR

Kandidat posjeduje ( AM )   |  Broj sati ( 0+10 ) | Cijena: 390,00 EUR

Kandidat posjeduje ( A2 bez poluge mjenjača )   |  Broj sati ( 0+5 ) | Cijena: 195,00 EUR

Kategorija A

Broj sati ( 30+25 ) | Cijena: 1180,00 EUR

Kandidat posjeduje ( B, B+E, C1, C, C+E, D1, D+E, D, F, G, H )   |  Broj sati ( 0+15 ) | Cijena: 600,00EUR

Kandidat posjeduje ( A1 )   |  Broj sati ( 0+7 ) | Cijena: 280,00 EUR

Kandidat posjeduje ( A1 bez poluge mjenjača)   |  Broj sati ( 0+7 ) | Cijena: 200,00 EUR

Kandidat posjeduje ( A2 )   |  Broj sati ( 0+5 ) | Cijena: 200,00 EUR

Kategorija B

Broj sati ( 30+35 ) | Cijena: 1055,00 EUR

Kandidat posjeduje ( A1, A2, A, F, G, AM )   |  Broj sati ( 4+30 ) | Cijena: 774,00 EUR

Kategorija C

Kandidat posjeduje ( B, B+E )   |  Broj sati ( 15+15 ) | Cijena: 1.200,00EUR

Kandidat posjeduje ( C1, C1+E )   |  Broj sati ( 5+10 ) | Cijena: 700,00 EUR

Kategorija C+E

Kandidat posjeduje ( C )   |  Broj sati ( 5+10 ) | Cijena: 1.100,00 EUR

Kategorija D

Kandidat posjeduje ( C, C+E )   |  Broj sati ( 10+20 ) | Cijena: 1.330,00 EUR

Kandidat posjeduje ( D1, D1+E )   |  Broj sati ( 5+210 ) | Cijena: 665,00 EUR

Kandidat posjeduje ( B )   |  Broj sati ( 20+25 ) | Cijena: 1.760,00 EUR

Ostalo

1 nastavni sat iz predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila A1 kat. | Cijena: 6,00 EUR

1 nastavni sat iz predmeta Prometnih propisa i sigurnosnih pravila A2, A kat. | Cijena: 6,00 EUR

1 nastavni sat iz predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila B kat. | Cijena: 5,00 EUR

1 nastavni sat iz predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila C kat. | Cijena: 9,00 EUR

1 nastavni sat iz predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila CE kat. | Cijena: 28,00 EUR

1 nastavni sat iz predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila D kat. | Cijena: 13,00 EUR

1 nastavni sat iz predmeta Upravljanje motornim vozilom A1 kat. | Cijena: 32,00 EUR

1 nastavni sat iz predmeta Upravljanje motornim vozilom A2 kat. | Cijena: 35,00 EUR

1 nastavni sat iz predmeta Upravljanje motornim vozilom A kat. | Cijena: 36,00 EUR

1 nastavni sat iz predmeta Upravljanje motornim vozilom B kat. | Cijena: 22,00 EUR

1 nastavni sat iz predmeta Upravljanje motornim vozilom C kat. | Cijena: 58,00 EUR

1 nastavni sat iz predmeta Upravljanje motornim vozilom CE kat. | Cijena: 70,00 EUR

1 nastavni sat iz predmeta Upravljanje motornim vozilom D kat. | Cijena: 60,00 EUR

Ispisnica iz autoškole | Cijena: 70,00 EUR

Ispitni sat A1,A2,A kategorije | Cijena: 60,00 EUR

Dopunski sat A1,A2,A kategorije | Cijena: 36,00 EUR

Ispitni sat B kategorije | Cijena: 50,00 EUR

Dopunski sat B kategorije | Cijena: 25,00 EUR

Ispitni sat C kategorije | Cijena: 100,00 EUR

Dopunski sat C kategorije | Cijena: 60,00 EUR

Ispitni sat C+E kategorije | Cijena: 100,00 EUR

Dopunski sat C+E kategorije | Cijena: 70,00 EUR

Ispitni sat D kategorije | Cijena: 70,00 EUR

Dopunski sat D kategorije | Cijena: 70,00 EUR

 

Navedene cijene su u eurima s uračunatim PDV-om i vrijede od 17.11.2023. godine.

Uvjeti plaćanja autoškole

Iznos za pojedinu kategoriju moguće je platiti gotovinom ili karticom jednokratno ili u ratama.
Kartice:
PREMIUM VISA ( do 6 rata)
DINERS (do 12 rata)
KARTICE SPLITSKE BANKE ( do 12 rata)
KARTICE ZAGREBAČKE BANKE ( do 12 rata)
PBZ CARD ( do 12 rata)