KONTAKTIRAJTE NAS

Raskrižja

#1. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#2. Zbog čega morate, u situaciji kao na slici, propustiti crveni automobil?

Više rješenja je točno

#3. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#4. Kako ćete postupiti na raskrižju cesta iste važnosti?

Više rješenja je točno

#5. Koja je vozila dužan propustiti vozač vozila koje skreće ulijevo?

Više rješenja je točno

#6. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#7. Kako ćete postupiti kada svojim vozilom ulazite na cestu koja je prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaska?

Više rješenja je točno

#8. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#9. Kako ćete postupiti ako je na semaforu upaljeno žuto trepteće svjetlo u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#10. Zbog čega morate, u situaciji kao na slici, propustiti vozilo koje nailazi iz suprotnog smjera?

Više rješenja je točno

#11. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#12. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#13. Zbog čega ste dužni u situaciji kao na slici propustiti sivo vozilo?

Više rješenja je točno

#14. Vozač crvenog automobila namjerava skrenuti ulijevo u situaciji kao na slici. Vi kao vozač crnog automobila vozite ravno. Kako ćete postupiti?

Više rješenja je točno

#15. Zbog čega ćete u situaciji kao na slici voziti prije crvenog automobila?

Više rješenja je točno

#16. Zbog čega morate, u situaciji kao na slici, propustiti vozilo koje nailazi iz suprotnog smjera?

Više rješenja je točno

#17. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#18. Zbog čega ste u situaciji kada je na semaforu upaljeno žuto trepteće svjetlo, kao na slici, dužni propustiti motocikl?

Više rješenja je točno

#19. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#20. Približavate se vozilom raskrižju i namjeravate voziti ravno u situaciji kao na slici. Kako ćete postupiti?

Više rješenja je točno

#21. Kako ćete postupiti ako je na semaforu upaljeno žuto trepteće svjetlo u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#22. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#23. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#24. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#25. Zbog čega morate, u situaciji kao na slici, propustiti autobus?

Više rješenja je točno

#26. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#27. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#28. Zbog čega morate, u situaciji kao na slici, propustiti crveni automobil?

Više rješenja je točno

#29. Kada vozač ne smije vozilom ući u raskrižje iako je na semaforu upaljeno zeleno svjetlo?

Više rješenja je točno

#30. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#31. Zbog čega morate, u situaciji kao na slici, propustiti vozilo koje nailazi iz suprotnog smjera?

Više rješenja je točno

#32. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#33. Koja vozila ste dužni propustiti na raskrižju cesta iste važnosti bez obzira na smjer iz kojeg dolaze, osim ako postavljenim prometnim znakom nije drukčije određeno?

Više rješenja je točno

#34. Zbog čega morate, u situaciji kao na slici, propustiti motocikl?

Više rješenja je točno

#35. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#36. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#37. Približavate se vozilom raskrižju na kojem se prometom upravlja semaforima. Kada smijete nastaviti vožnju?

Više rješenja je točno

#38. Zbog čega ste obvezni nakon što propustite crveni automobil u situaciji kao na slici voziti prije crnog automobila?

Više rješenja je točno

#39. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#40. Kako ćete, kao vozač crnog automobila koji vozi ravno u situaciji kao na slici, postupiti na raskrižju cesta iste važnosti?

Više rješenja je točno

#41. Koja je vozila vozač dužan propustiti na raskrižju cesta iste važnosti?

Više rješenja je točno

#42. Kako ćete postupiti kada svojim vozilom ulazite s ceste bez suvremenog kolničkog zastora na cestu sa suvremenim kolničkim zastorom i kada ta cesta nije prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaska?

Više rješenja je točno

#43. Kako ćete pristupiti kada pri skretanju svojim vozilom presijecate biciklističku stazu ili traku što se pruža uzduž kolnika kojim se krećete?

Više rješenja je točno

#44. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#45. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#46. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#47. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

#48. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?

Više rješenja je točno

Završi

Results

-